Webinár pre SAKO/ICF: Ako môže byť kouč užitočný v čase krízy

Udalosti posledných dní na Ukrajine zmobilizovali obrovskú vlnu solidarity a pomoci. Pomáhame ako ľudia ľuďom, a zároveň ako kouči sme zrazu čelili otázke, ako môžeme pomôcť v rámci hranice našej profesie, kompetencií, ako byť aktívni a podať pomocnú ruku, ako využiť to, čo vieme v súčasnej situácii.

Jednu z vecí, ktorú si veľmi vážim v komunite nás koučov na Slovensku je veľká súdržnosť, kolegialita a obrovská ochota učiť sa a pomáhať si navzájom. A tak vznikla iniciatíva na tento webinár. S Vladom Hambálkom v ňom zdieľame svoje vedomosti a skúsenosti z oblasti práce s traumou, v prepojení s koučovaním.

Odzneli viaceré myšlienky, vrátane:

  • Uvedomujme si, aká je naša motiváciu pomáhať. Čo ma k tomu vedie? Z akého môjho vnútorného podnetu vychádza moja potreba pomáhať?
  • Čo cítim v danom momente pri práci s klientom? V rámci “okna tolerancie”, kde sa nachádzam ja? Kde je môj klient?
  • Ako sa môžem a musím o seba postarať po náročných rozhovoroch? Aké stretégie reálne aj využívam?
  • Padla otázka na tipy a triky pri práci s traumatizovaným klientom. Neexistujú. Tipy a triky nás odvádzajú od napojenia na klienta, čo je to najdôležitejšie, čo mu v danom momente vieme poskytnúť. Existujú veľmi užitočné stabilizačné techniky (teda nie tipy a triky). Tieto sa treba ale vopred naučiť, mať ich odskúšané na sebe, na viacerých klientoch, skrátka mať ich dobre zažité predtým, ako ich uplatníme na klientovi v krízovej situácií. Ľudská pritomnosť a pozornosť je niekedy najväčší dar.
  • Je nesmierne dôležité postupovať v práci s klientom v krízovej situácii opatrne. Plyn, brzda. Plyn, brzda. Plyn, brzda. Ako kouči sme zvyknutí klienta trochu challengovať, posúvať ho do nekonfortnej zóny, to určite v kontexte krízy nerobíme. Namiesto toho volíme prístup brzda, plyn, brzda, plyn.
  • Ako kouči máme niekoľko veľmi hodnotných kompetencií, ktoré môžeme klientovi poskytnúť. Okrem prítomnosti kouča, je to aj zámerné vyladenie nášho počúvania na zdroje, ktoré prostredníctvom priamej komunikácie klientovi prerozprávame a zároveň sa na ne dopytujeme (napríklad: “Vo vašom príbehu počujem množstvo odvahy a odhodlania. Čo vám pomáhalo túto situáciu zvládnuť?).
  • Dôležité je nielen pomôcť klientovi identifikovať zdroje, ale aj reflektovať na to, či vie, ako tieto zdroje môže použiť.
  • Vlado predstavil koncept troch self (trauma self, surving self a healthy self) a ako s nimi pracujeme. Dôležité je nepracovať s trauma self, ale zameriavať sa na zdroje v surving self a posilňovať klienta.
  • Okrem psychologického bezpečia je dôležité vytvárať aj fyzické bezpečie, to znamená, nechám klienta si vybrať, kde v priestore sa chce posadiť/zaujať miesto, v akej vzdialenosti od nás sa cíti bezpečne, nesedím priamo oproti, ale mierne bokom, aby mal klient bezpečný priestor pred sebou. Ak je to potrebné, vysvetľujem, kde sa nachádzame, prípadne ak sa vyskytne nečakaný rušivý zvuk, opäť, vysvetľujem.
  • Na záver sa vrátim k prvým bodom. K témam vlastnej motivácie pomáhať, zorientovať sa vo vlastnom prežívaní, k téme postarať sa o seba po náročných rozhovoroch. V tomto období, ak pomáhame v práci s klientami v krízových situácií, je oveľa viac ako inokedy nevyhnutná supervízia našej práce. Nielen na reflexiu toho, ako pracujeme s klientom, či sme stále v rozmedzí našich kompetencií, prípadne pozdieľať intervencie, ktoré robíme a naučiť sa nejaké nové. Rovnako dôležité je v tejto dobe v supervíznom procese aj reflektovať na naše vlastné prežívanie, na naše slepé miesta či už v práci s klientom, alebo v práci sami so sebou, a využiť tento priestor aj na vlastnú psychohygienu. Pretože spôsob, akým sa dokážeme postarať sami o seba sa prenáša do toho, ako dokážeme pomáhať ostatným.

Tu je záznam celého webinára.