Podcast s CoachAgency.sk: Etika v koučovaní – rozprávanie o prvej z kompetencií kouča

Zuzku Valábkovú z CoachAgency si veľmi vážim ako kolegyňu koučku a trénerku, ale aj ako priateľku a vzácnu ľudskú bytosť. Preto som neváhala ani sekundu a prijala pozvanie do jej špeciálnej série podcastov o koučovacích kompetenciách a tak nejak sme sa zhodli, že rozprávať sa budeme o etike v koučovaní.

Táto téma si podľa môjho názoru vyžaduje zvýšenú pozornosť, keďže len v posledných rokoch sa na Slovensku začína hovoriť o etických dilemách v koučovaní, konfliktoch záujmu v práci s klientom, či o hraniciach vzťahu.

Verím, že podcast bude pre vás podnetom na reflexiu etických otázok vlastnej praxe.

 

Kouč postupuje v súlade s etickými princípmi. – CoachAgency.sk kompetencie