Séria vlogov pre EMCC Czech Republic: Etický kódex v praxi

Už to bude pomaly rok, čo intenzívne spolupracujem s EMCC Czech republic ako členka Rady. Moja agenda zahŕňa oblasť štandardov kvality, etiky a výskumu a tak keď v lete tohto roku EMCC global oznámilo vznik nového etického kódexu, začala som premýšľať, ako ho priniesť medzi ľudí v praktickej podobe.

Aby etický kódex nebol strašiakom, ktorý niekde visí nad našou prácou koučov, mentorov či supervízorou, ale aby bol naopak pre nás užitočným kompasom a nástrojom pri rozhodovaní v našej práci s klientami. A tak postupne vzniká séria mini seriálov o jednotlivých častiach kódexu.

Samotný zámer vzdelávacieho mini seriálu je predstavený v tomto vlogu:

 

V prvej časti sa venujeme téme Uzatváraniu dohôd:

 

Druhá časť je k téme integrita a dôvernosť.

 

V tretej časti sme sa zamerali na konflikt záujmov.