Rozhovor pre SAKO magazín o koučovaní v organizáciách

Moji kolegovia v Slovenskej asociácií koučov (SAKO) robia veľmi záslužnú a dôležitú prácu – spojili svoje sily a vytvárajú online magazín o koučovaní, niečo, čo v našej komunite dlho chýbalo.

Som vďačná za príležitosť, že som do aktuálneho vydania mohla prispieť svojimi skúsenosťami o tom, ako koučovanie, či už individuálne alebo tímové, pomáha firmám napĺňať ich vízie, zvyšovať motiváciu zamestnancov a zlepšovať vzťahy na pracovisku.

Celé číslo je k dispozícií na linku nižšie.

https://sako.sk/wp-content/uploads/2021/08/sako.sk_magazin_2021-02.pdf